Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Seminarium archiwalne o ewidencjonowanym niepaństwowym zasobie archiwalnym

Seminarium archiwalne organizowane przez Dyrektora oraz pracowników APSz skierowane jest do niepaństwowych jednostek organizacyjnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny i ma na celu przedstawić oraz przybliżyć zagadnienia związane z ewidencjonowaniem, przechowywaniem, zabezpieczeniem materiałów archiwalnych będących źródłem informacji o wartości historycznej wytworzonych i zgromadzonych przez niepaństwowe jednostki organizacyjne. Uczestnicy seminarium zapoznają się z najważniejszymi funkcjami oraz obszarami działalności archiwum państwowego, a także przedstawiony zostanie zbiór dokumentacji stowarzyszeń/związków jaki znajduje się w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Ponadto w trakcie zaplanowanego seminarium zostaną przybliżone przepisy archiwalne normujące postępowanie z materiałami archiwalnymi wytworzonymi przez podmioty tworzące ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny m.in. kwestia nawiązywania współpracy z archiwum państwowym, procedury związane z przekazywaniem dokumentacji w przypadku likwidacji niepaństwowej jednostki organizacyjnej. Zamierzeniem seminarium archiwalnego jest ukazanie roli jaką realizuje archiwum państwowego w celu zachowania oraz ochrony świadectwa istnienia i działania niepaństwowych organizacji i jednostek organizacyjnych w sferze życia społecznego, kulturalnego, naukowego.

 

Program seminarium archiwalnego

„Metodyka opracowania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych wchodzących

w skład narodowego zasobu archiwalnego wytworzonych i zgromadzonych

w niepaństwowych jednostkach organizacyjnych”

 

Miejsce spotkania: sala konferencyjna im. Bolesława Tuhana-Taurogińskiego

w budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie (ul. św. Wojciecha 13 70-410 Szczecin).

Data spotkania: 25 czerwiec 2019 roku (wtorek).

 

Godzina 10:00-10:10

  • Powitanie uczestników seminarium przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztofa Kowalczyka.

Godzina 10:15-10:45

  • Wystąpienie pracownika Oddziału V Ewidencji zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie Bartosza Sitarza:

- przedstawienie historii Archiwum Państwowego w Szczecinie;

- omówienie najważniejszych funkcji i obszaru działalności archiwum państwowego;

- przedstawienie zbiorów dokumentacji stowarzyszeń znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Godzina 11:00-11:30

  • Wystąpienie kierownika Oddziału III Kształtowania narastającego zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Szczecinie Andrzeja Jabłońskiego:

- omówienie podstaw zarządzania dokumentacją;

- organizacja rejestrowania, gromadzenia, przechowywania dokumentacji;

- omówienie podstaw wartościowania, opracowania i brakowania dokumentacji;

Godzina 11:45-12:00

  • Przerwa: poczęstunek oraz ciepłe napoje.

Godzina 12:00-12:30

  • Wystąpienie pracownika Oddziału III Kształtowania narastającego zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Szczecinie Macieja Bartoszka:

- omówienie przepisów archiwalnych oraz roli archiwum państwowego w obszarze działalności jednostek tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny;

- formy nawiązywania współpracy z archiwum państwowym;

- obowiązki jednostek tworzących niepaństwowy ewidencjonowany zasób archiwalny wynikające z przepisów archiwalnych;

Godzina 12:45-13:15

  • Wystąpienie pracownika Oddziału IV Informacji naukowej, zabezpieczenia i upowszechniania wiedzy o zasobie konserwator Grażyny Lupy:

- przedstawienie czynników stwarzających zagrożenie uszkodzenia dokumentacji;

- omówienie podstawowych zasad zabezpieczenia dokumentacji przez zniszczeniem;

- podstawowe zasady konserwacji uszkodzonej dokumentacji;

Godzina 13:30-14:00

  • Zakończenie seminarium – prezentacja cymeliów zasobu szczecińskiego archiwum państwowego przygotowana przez kierownika Oddziału I Materiałów archiwalnych wytworzonych do 1945 roku dr hab. Pawła Guta.

 

Data publikacji 17 czerwca 2019