Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

„Sąsiedzi w Europie/Nachbarn in Europa”

22 sierpnia w Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie nastąpi kolejna prezentacja wystawy archiwalnej „Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000–1648)/Nachbarn in Europa. Herzogtum Pommern und Königreich Polen (1000–1648). Zorganizowana została przy współpracy Archiwum Państwowego w Szczecinie i Landesarchiv Greifswald. Patronat honorowy nad nią przyjęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Premier Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Erwin Sellering oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.

Ekspozycja przedstawia najcenniejsze oryginalne dokumenty odnoszące się różnych aspektów kontaktów polsko-pomorskich od XI do XVII wieku.

 

Data publikacji 21 sierpnia 2013