Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Rozstrzygnięcie konkursu historyczno-genealogicznego „Skąd ród mój, skąd moje korzenie?”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie zapraszają na uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu historyczno-genealogicznego „Skąd ród mój, skąd moje korzenie?” zorganizowanego pod Honorowym Patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Z nadesłanych 61 prac z 24 zachodniopomorskich szkół, komisja konkursowa wyłoniła dwoje głównych laureatów, którymi zostali: Natalia Fedoruk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie i Krzysztof Ożarowski ze Szkoły Podstawowej w Gogolicach. Nagrodami wyróżniono kolejnych sześcioro uczniów. Biorąc pod uwagę wysoką jakość prac, Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie ufundował specjalną nagrodę, a kolejną wyróżnienie przygotowało współpracujące z ZTG POMERANIA Stowarzyszenie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć. Wszyscy biorący w konkursie udział uczniowie zostali wyróżnieni dyplomami, a szkoły z których zostali wyłonieni głowni laureaci zostaną nagrodzone warsztatami genealogicznymi dla ich uczniów.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 12.00 w Archiwum Państwowym w Szczecinie przy ul. św. Wojciecha 13.

Najważniejszymi celami konkursu było zainspirowanie uczniów szkół podstawowych do poznawania historii swoich rodzin w oparciu o pozyskane informacje i posiadane pamiątki rodzinne. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie wiedzy o historii Polski i regionu w połączeniu z historią własnych rodzin. Nabywanie myślenia historycznego i pogłębianie relacji rodzinnych w trakcie zbierania materiałów. Utrwalanie zebranych informacji dla następnych pokoleń.

Województwo zachodniopomorskie jest specyficznym regionem pod względem budowania historii rodzinnych. Znaczna większość obecnych mieszkańców przybyła na te tereny po 1945 roku z innych zakątków Polski, przynosząc ze sobą wspomnienia stron rodzinnych i nieliczne, ocalałe z pożogi wojennej pamiątki i zdjęcia.

Po ponad 70 latach od zakończenia drugiej wojny światowej pozostało niewielu świadków, którzy mogą się dziś podzielić się opowieściami o miejscach, które ich przodkowie zamieszkiwali czasami od setek lat. Opowiedzieć historię swych ojców i dziadków, którzy tworzyli zręby Rzeczpospolitej w 1918 roku po 123 latach zaborów, czy uczestniczyli w dziewiętnastowiecznych zrywach narodowych. Przeciwstawili się niemieckiej napaści w 1939 roku i wpisali się w walkę podczas drugiej wojny światowej. Prowadzili walkę o wolną i niezależną Polskę. Przodków, którzy swoją ciężką pracą przyczyniali się do rozwoju naszego kraju.

Każdego dnia ubywa świadków tych historii, a jedynym sposobem na utrwalenie w pamięci ich wspomnień i opowieści jest ich zapis.

Ogłaszając konkurs „Skąd ród mój, skąd moje korzenie?” świadomie oddaliśmy ten zaszczyt młodemu pokoleniu, które stało się przekaźnikiem pomiędzy starym i nowym pokoleniem spadkobierców historii swych rodzin, strażnikami pamięci przodków i miejsc w których żyli.

Utrwalone w pracach konkursowych opowieści, często wzbogacone zdjęciami, stanowią dla wielu jego uczestników pomnik pamięci ich przodków, który przekażą następnym pokoleniom, a być może staną się początkiem bardziej rozbudowanych poszukiwań genealogicznych, sięgających setek lat wstecz.

Kierując się dużym zainteresowaniem konkursem w bieżącym roku szkolnym, Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA planuje koleją edycję konkursu „Skąd mój ród, skąd moje korzenie?” w roku szkolnym 2018/19. 

 

12 stycznia 2018 r. godz. 12.00

Sala im. Bolesława Tuhana-Taurogińskiego

Archiwum Państwowe w Szczecinie

ul. św. Wojciecha 13

Data publikacji 5 stycznia 2018