Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Razem czy osobno. Archiwa i ich użytkownicy w świecie cyfrowym. Sympozjum archiwalne, 18 września 2014

W czasie trwającego w Szczecinie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (17–21 września 2014) odbyło się sympozjum archiwalne, którego tematyka koncentrowała się wokół wyzwań stawianych archiwom we współczesnym świecie. Odnosi się to tak do relacji społecznych, w tym nauki, edukacji, popularyzacji, jak i cyfrowych form zabezpieczania archiwaliów i upowszechniania wiedzy o nich. Sympozjum przewodniczyli dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr Jan Macholak oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak, a referaty wygłosili: dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt dawnych), Archiwa a świat nauki; dr Violetta Urbaniak (Archiwum miasta st. Warszawy), Archiwa a edukacja; dr Andrzej M. Nowik, (Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego), Archiwa a genealodzy; dr Andrzej Biernat (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Warszawski), Kazimierz Schmidt (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Dokument elektroniczny w warsztacie historyka, co się zmieni?; dr Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Europejski Portal Archiwalny (APEX) – nowe narzędzie dostępu do zasobów archiwalnych zjednoczonej Europy; dr hab. Marek Słoń (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowej; prof. dr hab. Władysław Stępniak (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych), Archiwa w społeczeństwie i państwie obecnie i w przyszłości. W spotkaniu wzięła udział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Daria Nałęcz, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w latach 1996–2006.

Przed rozpoczęciem konferencji oficjalnie otworzono wystawę przygotowaną przez Archiwum Narodowe w Krakowie w 100-lecie wybuchu drugiej wojny światowej pn. „Dziś albo nigdy. Wielka wojna i polskie dążenia niepodległościowe”.

   

Data publikacji 19 września 2014