Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Publikacja Stare druki XVIII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie

Katalog w opracowaniu dr Janiny Kosman, bibliologa, historyka książki, opiekującej się na co dzień naukowym księgozbiorem AP w Szczecinie, stanowi zamknięcie cyklu publikacji rejestrujących najstarsze zbiory biblioteki AP w Szczecinie. W latach 2013–2016 ukazały się dwa tomu katalogu obejmujące Pomeranica od XVI do XVIII wieku z tego księgozbioru. W 2017 r. opublikowano część, tym razem obejmującą stare druki wydawane w Europie od XV do XVII również ze zbiorów biblioteki AP w Szczecinie. Uzupełnieniem poprzednich publikacji jest ostatni z cyklu katalog XVIII-wiecznych starych druków. Tym samym uzyskamy i rozpowszechnimy wyczerpującą informację o zabytkowym księgozbiorze jednej z największych bibliotek w archiwach polskich, będącej jednocześnie jedną z najważniejszych pomorskich książnic naukowych.

Katalog składa się z trzech części. Pierwszą jest wprowadzenie omawiające krótko dzieje zasobu biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie, zarejestrowane w katalogu XVIII-wieczne piśmiennictwo oraz zasady według jakich sporządzono opisy bibliograficzne, stanowiące zasadniczą jego część. Opracowanie zamyka aparat pomocniczy w postaci indeksów: topo-typograficznego, proweniencyjnego oraz konkordancji. 588 opisów bibliograficznych uzupełnia materiał ilustracyjny w postaci wybranych sztychów pochodzących z rejestrowanych w katalogu egzemplarzy.

Wydawcami katalogu są: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Publikacja ukazała się dzięki dofinasowaniu ze środków pozostających w dyspozycji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Stare druki XVIII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog, oprac. Janiny Kosman, Szczecin 2019, ss. 272, il. ISBN 978-83-64642-03-6 , ISBN 978-83-953463-6-0

Data publikacji 5 lutego 2020