Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Przekazanie materiałów archiwalnych przez Związek Ukraińców w Polsce.

20 grudnia 2021 r. w siedzibie szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce dokonano uroczystego przekazania materiałów archiwalnych wytworzonych z okresu działalności Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Szczecinie oraz następcy prawnego - Związku Ukraińców w Polsce w Szczecinie. Zakres chronologiczny zbioru materiałów archiwalnych obejmuje lata 1956–2006, stanowiący ok. 3 m.b. akt (278 jednostek archiwalnych).

Protokół przekazania materiałów archiwalnych podpisano pomiędzy Związkiem Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie reprezentowanym przez Przewodniczącego Związku p. Jana Syrnyka, a Archiwum Państwowym w Szczecinie, reprezentowanym przez Dyrektora Archiwum dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka. Ponadto w uroczystym przekazaniu materiałów archiwalnych przez szczeciński Związek Ukraińców w Polsce do Archiwum Państwowego w Szczecinie brali udział: przedstawiciel zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Współpracy Społecznej – Główny Specjalista p. Marek Karapuda oraz przedstawicielka Uniwersytetu Szczecińskiego Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – dr Dorota Kowalewska.

Do zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie zostaną przekazane wyjątkowe materiały archiwalne dotyczące m.in. uformowania się działalności Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na obszarze Pomorza Zachodniego (późniejszego Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie), organizacji władz Towarzystwa/Związku w tym kół miejskich oraz terenowych (m.in. protokoły, sprawozdania z działalności, plany pracy), działalności kulturalno-oświatowej, ewidencji członków zrzeszonych w ramach organizacji oraz spraw majątkowo-finansowych. Wśród przykładowych jednostek archiwalnych, które będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych w czytelni Archiwum Państwowego w Szczecinie znajdują się m.in.: Materiały z I Wojewódzkiej Konferencji Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Szczecinie z 1959 r, Protokoły z plenarnych posiedzeń Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Szczecinie w Szczecinie, Plany pracy Zarządu Wojewódzkiego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Szczecinie czy dokumentacja sprawozdawczo-wyborcza kół miejskich/terenowych w: Szczecinie, Trzebiatowie, Ińsku, Stargardzie, Burowie, Białej, Sławęcinie, Gorzysławiu, Wierzbnie, Sosnowie, Korytowie, Barlinku oraz innych miejscowości, w których zrzeszeni byli członkowie Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Szczecinie.

Warto podkreślić, że do Archiwum Państwowego w Szczecinie zostaną przekazane materiały archiwalne w stanie zewidencjonowanym oraz uporządkowanym. Możliwie to było dzięki uzyskaniu przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie finansowego wsparcia na uporządkowanie i digitalizację dokumentacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz pomocy merytorycznej udzielonej przez dr Dorotę Kowalewską.

Na obecnym etapie realizacji zawartego porozumienia materiały archiwalne zostaną przetransportowane z siedziby szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce przez Archiwum Państwowe w Szczecinie i zostaną poddane czynnością zabezpieczającym w postaci fumigacji. Po zakończeniu procesu materiały te będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych w czytelni Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Fot. Marek Lupa

Data publikacji 22 grudnia 2021