Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Promocja „Szczecińskiego Informatora Archiwalnego” nr 25

„Szczeciński Informator Archiwalny” ukazuje się od 1978 r., początkowo w formie półrocznika (pn. „Informator Archiwalny”), a od 1985 r. jako rocznik. Jest specjalistycznym czasopismem przygotowywanym w całości przez środowisko szczecińskich archiwistów państwowych, pod red. Marii Frankel. Prezentuje głównie artykuły, opracowania metodyczne, źródła odnoszące się do Pomorza Zachodniego. W pierwszej części prezentowanego rocznika odnajdujemy artykuły historyczne przygotowane w oparciu o archiwalia związane z dziejami regionu autorstwa szczecińskich archiwistów, druga zaś poświęcona jest 1050. rocznicy chrztu Polski. Swoje rozważania przedstawili tu prof. Stefan Kwiatkowski oraz prof. Kazimierz Kozłowski. Rocznik zawiera też informacje związane ze współczesną aktywnością Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Spotkanie promocyjne odbędzie się 20 stycznia w Sali Bolesława Tuhana-Taurogińskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie o godz. 13.30.

Data publikacji 20 stycznia 2017