Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Promocja katalogu starych druków, t. III

28 grudnia o godz. 13.00 w Archiwum Państwowym w Szczecinie odbędzie się promocja katalogu „Stare druki XV–XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie” opracowanego przez dr Janinę Kosman. Spotkaniu towarzyszyć będzie wykład autorki poświęcony kulturze dawnej książki, a na tym tle dziejom biblioteki szczecińskiego archiwum, skupiającej część księgozbioru Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza oraz innych bibliotek, instytucji i osób prywatnych. W trakcie promocji zaprezentowane zostaną także egzemplarze ciekawszych opracowań zanotowanych w katalogu. Mamy nadzieję, że podjęta inicjatywa prezentowania w postaci katalogów historycznego zasobu książkowego zainicjuje szerszą dyskusję o kulturze umysłowej Pomorza w dawnych wiekach i jej wpływie na współczesną humanistykę. Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Data publikacji 22 grudnia 2017