Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Projekcja filmu "Piotr i Paweł"

8 kwietnia zebranie naukowe w Archiwum Państwowym w Szczecinie miało charakter otwarty. Tematem spotkania był film jako źródło historyczne i problem jego interpretacji. W czasie spotkania zaprezentowano film dokumentalny "Piotr i Paweł", poświęcony biografiom dwóch braci Zarembów: Pawła, pracownika Radia Wolna Europa i Piotra, pierwszego prezydenta polskiego Szczecina oraz ich wzajemnym relacjom, skomplikowanym przez różne wybory polityczne dokonane po 1945 roku.

Wykład przed projekcją filmu wygłosił prof. Kazimierz Kozłowski, jego główną ideą było wskazanie na potrzebę krytycznego odnoszenia się do różnorodnych źródeł historycznych.

Bezpośredniego komentarza filmu dokonał syn Piotra Zaremby, Paweł Zaremba, który zapoznał m.in zebranych z listami prywatnymi braci.

Data publikacji 9 kwietnia 2013