Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Prof. dr hab. Andrzej Tomczak w Archiwum Państwowym w Szczecinie

Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego (uhonorowanie tytułem nastąpiło podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie 18 września), historyk, archiwista Profesor Andrzej Tomczak przyjął zaproszenie i spotkał się ze szczecińskimi archiwistami w siedzibie Archiwum Państwowego. Wśród zaproszonych gości byli również uczestnicy Zjazdu oraz historycy ze szczecińskiego środowiska naukowego. W spotkaniu wzięli także udział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Daria Nałęcz, doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak.

We wspomnieniach Profesora Tomczaka przewijał się wątek związany z Jego pobytami w Szczecinie i kontaktami ze szczecińskim archiwum. Pan Profesor wyraził duże zadowolenie z możliwości spotkania z tak licznym gronem archiwistów różnych pokoleń, w tym z Jego uczniami.

   

Data publikacji 19 września 2014