Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Prof. dr hab. Andrzej Tomczak, historyk, archiwista doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

W czasie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego otrzyma znany polski historyk i archiwista prof. dr hab. Andrzej Tomczak. Jest autorem ok. 400 opracowań naukowych, a szczególne miejsce wśród nich mają prace z zakresu archiwistyki, w tym Zarys dziejów archiwów polskich, studia nad dziejami kartografii i geografii historycznej oraz opracowania źródłoznawcze i edycje źródeł. Profesor uczestniczył w pracach Rady Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, redakcji pisma „Archeion”, Rady Naukowej Instytutu Historii i Instytutu Historii Nauki PAN.

W uroczystości, która odbędzie się w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej, 18 września 2014 r. o godz. 900, uczestniczyć będzie prezydent RP Bronisław Komorowski.

Data publikacji 15 września 2014