Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

„Prezydenci polskiego Szczecina” – nowa publikacja szczecińskiego archiwum

Nakładem oficyny Archiwum Państwowego w Szczecinie ukazało się opracowanie poświęcone prezydentom Szczecina od 1945 r. po czasy współczesne. Publikacja stanowi suplement do wydawanej od 1983 r. we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin „Kroniki Szczecina”. Czytelnicy otrzymują, w przededniu siedemdziesiątej rocznicy przejęcia Szczecina przez Polskę, informacje o wszystkich dotychczasowych kierownikach administracji miejskiej w formie oddzielnych artykułów im poświęconych. Załącznikiem do tej pracy jest obraz przemian zachodzących w Szczecinie w ostatnim ćwierćwieczu ujęty na wystawie „Szczecin. Transformacje” znanego szczecińskiego fotografika Marka Czasnojcia.

Data publikacji 15 października 2014