Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych umieszczono zasady postępowania z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Mogą być one przydatne zarówno dla pracowników jak i kierowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. Poniższe zalecenia oparte są na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej, która wdrożona w urzędzie pozostaje najważniejszym dokumentem w tym zakresie.

Więcej informacji tutaj.

Data publikacji 25 marca 2020