Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Pierwsze posiedzenie Rady Programowo-Naukowej AP w Szczecinie nowej kadencji

Dnia 3 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowo-Naukowej Archiwum Państwowego w Szczecinie powołanej zarządzeniem Nr 7/2017 Dyrektora AP w Szczecinie z dnia 10 lipca 2017 r. na kadencję 2017–2020. W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady w następującym składzie: dr hab. prof. WSAP Marek Gorzko (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie), lek. med. Wojciech Klukowski (Stowarzyszenie Wolnego Słowa), dr Artur Kubaj (Prezes Polskiego Radia Szczecin), dr hab. prof. US Joanna Król (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego), mgr Maciej Muszyński (dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Kolbego w Szczecinie), mecenas Bartłomiej Sochański (Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie), mgr Jerzy Sołtysiak (Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty), dr hab. prof. US ks. Grzegorz Wejman (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz przedstawiciele AP w Szczecinie: dyrektor dr hab. Krzysztof Kowalczyk, mgr Iga Bańkowska, mgr Joanna Glatz, mgr Michał Knitter, mgr Łukasz Kozłowski i dr hab. Maciej Szukała. Nieobecnych na spotkaniu było dwóch członków rady: dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie pan dr Andrzej Hoehle oraz pan prof. Tomasz Sikorski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Obie nieobecności zostały wcześniej usprawiedliwione.

Spotkanie rozpoczął dyrektor AP w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Po powitaniu i przedstawieniu przez dyrektora członków rady, Iga Bańkowska w formie prezentacji przedstawiła zarys historii i działalności szczecińskiej placówki archiwalnej. Następnie dyrektor K. Kowalczyk poprosił członków rady o wypowiedzi, którzy w swoich krótkich wystąpieniach mówili o oczekiwaniach wobec archiwum i zarysowali propozycje wspólnych przedsięwzięć.

 

Data publikacji 6 października 2017