czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Ogłaszamy V edycję konkursu "Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię"

Już po raz piąty wraz z Kuratorium Oświaty w Szczecinie zapraszamy uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie historyczno-literackim pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów zachodniopomorskich szkół wiedzy historycznej, zainteresowanie ich tematyką poszukiwań genealogicznych i zgłębianiem historii swojej rodziny oraz rozbudzanie świadomości znaczenia gromadzenia i zabezpieczania pamiątek przeszłości.

Zadanie uczestników

Zadaniem uczestników będzie napisanie pracy historyczno-literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, która powinna zawierać interesujący opis pochodzącej ze zbiorów rodzinnych pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

Termin

Na prace czekamy do 26 kwietnia 2024 roku.

Prace konkursowe należy przesłać wraz ze skanem podpisanej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2) na adres mailowy promocja@kuratorium.szczecin.pl (temat maila: „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”).

Osoba do kontaktu

Małgorzata Duras (Archiwum Państwowe w Szczecinie), tel: 91 433 50 02 (wew. 137), mail: mduras@szczecin.ap.gov.pl

Załączniki

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Data publikacji 12 lutego 2024