Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza Wystawa archiwalna

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości

 

 

Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza

Wystawa archiwalna

 

 

Odrodzone w 1918 roku państwo polskie w oczach społeczeństwa niemieckiego stanowiło zagrożenie dla panowania państwowości niemieckiej na wschodzie. Podsycała to urzędowa propaganda, przedstawiając Pomorze (Pommern) jako część „krwawiącej rany” Niemiec, która została wystawiona na ekspansję państwa polskiego, szykującego dalsze zaborcze ruchy wobec niemieckiego wschodu. Eksponowane było to zwłaszcza wobec wschodnich rejonów prowincji (Lębork, Bytów, Słupsk), które uważano za szczególnie zagrożone na „krwawiącej” granicy. Stan ten utrzymywał się przez cały okres międzywojenny, choć po objęciu władzy przez Hitlera w 1933 roku na kilka lat (do kwietnia 1939 roku) oficjalna propaganda antypolska ustała.

Polska, Polacy stanowili w życiu Pomorza istotny problem polityczny, społeczny i gospodarczy. Wschodnia granica Pomorza była granicą wschodnią Niemiec, granicą z  państwem polskim, przez którą prowadzono ożywiony ruch handlowy, odbywał się ruch przygraniczny. Na Pomorze przybywali polscy robotnicy sezonowi, odgrywając istotną rolę na rynku pracy w regionach wiejskich. W Szczecinie żyła dość liczna Polonia, której życie społeczne skupiało się wokół polskiego konsulatu i kilku organizacji polonijnych, w tym Związku Polaków w Niemczech. W powiatach lęborskim, bytomskim i słupskim nadal część społeczeństwa stanowiła ludność kaszubska, która pielęgnowała swoje tradycje etniczne i związki z Polską.

Ekspozycja stanowi wybór dokumentów, przedstawiających odbudowę państwa polskiego oraz jego wpływ i rolę dla niemieckiego Pomorza. Przedstawiane archiwalia pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie, które uzupełniają eksponaty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

Wystawa w salach Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściwoja II 8 jest dostępna dla publiczności od 13 listopada do 2 grudnia 2018 r.

 

Organizatorami wystawy są Archiwum Państwowe w Szczecinie i Muzeum Narodowe w Szczecinie.

 

 

 

 

 

Fotorelacja z wystawy

 

 

 

Data publikacji 9 listopada 2018