czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Odnaleziony projekt gmachu Politechniki Morskiej trafił do naszego zasobu

4 lipca 2024 r. w siedzibie Politechniki Morskiej przy Wałach Chrobrego nastąpiło uroczyste przekazanie do naszego zasobu odnalezionego planu tegoż gmachu z ok. 1930.

W wydarzeniu uczestniczyli: ze strony przekazującego prorektor ds. nauki dr hab. inż. Artur Bejger, a ze strony Archiwum Państwowego w Szczecinie dyrektor dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Obecni byli również dr hab. Paweł Gut (kierownik Oddziału II) oraz mgr Łukasz Kozłowski (kierownik Oddziału I).

Odnaleziony plan

Plan przedstawia budynek według pierwotnego projektu, z wysoką wieżą od strony północnej. Wieża miała być nawiązaniem do kształtu budynku dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego, stanowiąc jego symetryczne uzupełnienie. Nie została jednak zrealizowana ze względów finansowych, a także z powodu zmiany mody w architekturze.

Dokument został odnaleziony podczas prac porządkowych w Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki. Jest to pochodząca z ok. 1930 r. kopia planu z 1914 r.

Historia gmachu Politechniki Morskiej

Gmach dzisiejszej Politechniki Morskiej, zaprojektowany w 1914 r. dla Wyższej Królewskiej Dyrekcji Ceł (Königliche Oberzolldirektion), zrealizowano w latach 1914-1921, przypadających na czas I wojny światowej i następującego po niej kryzysu finansowego. Po zmianach organizacyjno-ustrojowych, w budynku mieścił się Krajowy Urząd Podatkowy (Landesfinanzamt).

Po II wojnie światowej początkowo ulokowano tu biura urzędów i instytucji związanych z gospodarską morską. Gdy w 1962 r. powołano Państwową Szkołę Rybołówstwa Morskiego, a rok później Państwową Szkołę Morską, umieszczono obie placówki w gmachach przy Wałach Chrobrego 1 i 2 (w 1967 r. połączone w Wyższą Szkołę Morską, następnie Akademię Morską, obecnie Politechnika Morska).

Politechnika Morska wykonała również wizualizację, dzięki której możemy zobaczyć, jak (jeszcze bardziej) imponująco wyglądałby gmach, gdyby zrealizowano pierwotny projekt.

Galeria

     
     
     
Fot. Bartosz Sitarz, APSz
 

Data publikacji 4 lipca 2024