Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Nowe wydawnictwa Archiwum Państwowego w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie przygotowało pięć nowych publikacji, które ukażą się do końca bieżącego roku. Pierwszą z nich jest monografia dr. Radosława Pawlika „Kapituła katedralna w Kamieniu Pomorskim na przełomie epok (1498-1549)”, Warszawa-Szczecin 2019. Publikacja została współwydana przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, Archiwum Główne Akt Dawnych i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Jej tematem są wciąż kontrowersyjne kwestie uwarunkowań i początków reformacji w Księstwie Pomorskim w pierwszej połowie XVI w. Najistotniejsze z punktu widzenia całej pracy – jak czytamy we Wstępie – są problemy dotyczące stanowiska kapituły katedralnej, jako najważniejszej (obok biskupa) instytucji kościelnej w diecezji, wobec proklamowanego przez książąt Barnima IX i Filipa I luteranizmu i reformy 1534/1535. Autor podjął tutaj próbę odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku kolegium katedralnego i jego poszczególnych członków do luteranizmu, przyczyn, motywów, uwarunkowań i momentu przejścia przez kapitułę na protestantyzm, a także jej roli i udziału w reformie kościelnej w państwie.

Publikacja będzie dostępna wkrótce także w wersji on-line. m.in. na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Data publikacji 30 października 2019