Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

„Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego” Wystawa w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Archiwum Państwowe w Szczecinie i Miasto Szczecin zorganizowały jubileuszową wystawę, której myślą przewodnią są słowa posła na Sejm Wielki Jana N. Zboińskiego wygłoszone po uchwaleniu Ustawy Rządowej 3 maja 1791 r.: „Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego”. Rocznicę tę świętujemy w Szczecinie, w polskim mieście, w którym niespełna 300 lat temu urodziła się księżniczka Zofia Augusta Fryderyka Anhalt-Zerbst, późniejsza caryca Rosji Katarzyna II, której imperialna polityka zagraniczna była przyczyną upadku Konstytucji 3 Maja i utraty niepodległości przez Rzeczpospolitą.

Konstytucja 3 Maja jest jednym z najważniejszych dokumentów historycznych nie tylko w aspekcie prawnym, jako fundament polskiej państwowości, ale i społeczno-kulturowym. Rocznica jej uchwalenia była okazją do manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej w ciągu minionych 230 lat, zarówno w czasach zniewolenia, jak i wolnej Polski. Była wielopokoleniowym, duchowym testamentem, do którego nasi przodkowie odwoływali się w trudnych chwilach dziejowych i na którym budowali poczucie odpowiedzialności za los własny i przyszłych pokoleń.

Głównym celem wystawy jest pogłębienie refleksji nad znaczeniem i ceną suwerennego bytu państwowego, promowanie i popularyzacja Polskiej Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przekazanie wartości Konstytucji Majowej i ukazanie jej znaczenia w tradycji niepodległościowej oraz wpływu na odrodzenie się Państwa Polskiego po 123 latach zaborów.

Na wystawie zaprezentowano wybrane walory ze zbiorów rodzinnych Beaty Gotowały i Natalii Kosobuckiej z domu Gotowała, takie jak: publikacje z XVIII–XX w., dzieła malarskie, zbiory numizmatyczne, medalierskie, falerystyczne, filatelistyczne, druki ulotne i inne. Pochodzą one z całego świata, z kolejnych epok historycznych. Ekspozycja jest próbą pokazania mnogości form przekazu pamięci o tym doniosłym wydarzeniu, przekazywanej w swoistej sztafecie pokoleń już 230 lat.

 

Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Miasto Szczecin

Kurator wystawy: dr hab. prof. US Krzysztof Kowalczyk

Recenzent: dr hab. Marek Tkaczuk

Wstęp, scenariusz wystawy i wybór artefaktów: Beata Gotowała, Natalia Kosobucka

Redakcja i korekta: Iga Bańkowska, dr Janina Kosman

Opracowanie graficzne: Łukasz Szełemej

 

 

Link do publikacji

 

Link do wystawy

Data publikacji 28 kwietnia 2021