Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

„Nie zapomnijcie tamtych dni” – ogólnopolska konferencja naukowa w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

Konferencja była częścią ogólnopolskiego projektu przygotowanego przez Archiwa Państwowe z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Projekt ten obejmuje również wystawę i publikację prezentujące źródła do dziejów NSZZ „Solidarność” przechowywane w zasobie Archiwów Państwowych.

Celem konferencji było uczczenie 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ „Solidarność” oraz podjęcie refleksji nad dziedzictwem Sierpnia’80 z udziałem naukowców i świadków historii.

Zgromadzonych gości powitał dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Marcin Drewa, doradca społeczny Prezydenta RP, odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Konferencję otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wskazując na bogactwo źródeł do dziejów „Solidarności” przechowywanych w Archiwach Państwowych. Następnie głos zabrał dr Artur Staszczyk – pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przemawiali również Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek oraz Wiceprezydent Szczecina dr hab. Daniel Wacinkiewicz. Słowo do obradujących oraz osób oglądających transmisję skierował Metropolita Szczecińsko-Kamieński ks. abp Andrzej Dzięga.

Pierwszy panel prowadzony przez dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka poświęcony był genezie, idei i dziedzictwu „Solidarności”. Uczestniczyli w nim prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (UAM, IPN O. Poznań), dr Łukasz Kamiński (UWr), dr Tomasz Kozłowski (IPN Centrala) i Henryk Krystek (AP Poznań).

Następnie dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku dr Marek Kietliński omówił ideę, która przyświecała przygotowaniu wystawy „Nie zapomnijcie tamtych dni”, na której zaprezentowano wybór materiałów archiwalnych wytworzonych przez NSZZ „Solidarność” z zasobu 31 polskich archiwów państwowych. Wystawa „Nie zapomnijcie tamtych dni” jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem: https://www.archiwa.gov.pl/files/Wystawa_Nie_zapomnijcie_tamtych_dni.pdf.

Drugi panel, przeprowadzony przez dr. Artura Kubaja (Polskie Radio Szczecin) w formule dyskusji, został poświęcony wydarzeniom Sierpnia ’80. Uczestniczyli w niej: dr Jakub Kufel (ECS), dr Michał Siedziako (IPN O. Szczecin, WSIE), dr Jarosław Neja (IPN O. Katowice), dr hab. Sebastian Ligarski (IPN O. Szczecin), dr Grażyna Schlender (AP Kalisz), dr Marek Kietliński (AP Białystok).

Wedle programu konferencji, dr hab. Dariusz Rymar (Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim) omówił publikację „Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność” w archiwach państwowych”, której przygotowanie z materiałów nadesłanych z archiwów państwowych, leżało po stronie AP w Gorzowie.

W trzecim panelu prowadzonym przez dr. Marka Kietlińskiego źródła do badań nad dziejami „Solidarności” przedstawili Mariusz Olczak (AAN), dr hab. Dariusz Rymar (AP Gorzów Wlkp., AJP), Grzegorz Wołk (IPN Centrala), Łukasz Grochowski (Archiwum KK „Solidarności”), dr Mateusz Ihnatowicz (IDS), dr Andrzej Jerie (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”) oraz dr Michał Sempołowicz.

Konferencję zakończyła rozmowa red. Agaty Rokickiej (Polskie Radio Szczecin) ze świadkami historii. Wydarzenia szczecińskiego Sierpnia ’80 wspominali Grzegorz Durski, Tomasz Zieliński, Stanisław Wądołowski i Łucja Plaugo.

Konferencji towarzyszyły prace plastyczne uczniów zachodniopomorskich szkół, nadesłane na konkurs pn. „Nie zapomnijcie tamtych dni…” 40. rocznica Podpisania Porozumień Sierpniowych, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie.

   

 

Fot. Łukasz Szełemej

Data publikacji 19 września 2020