Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Narodowe Święto Niepodległości w szczecińskim archiwum

W tygodniu poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości, w dniach 6–10 listopada, w siedzibie Archiwum Państwowego w Szczecinie odbywały się lekcje archiwalne poświęcone 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to wspólna inicjatywa szczecińskiego Archiwum Państwowego oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie, zainaugurowana 6 listopada przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Magdalenę Zarębską-Kuleszę i Dyrektora AP w Szczecinie prof. Krzysztofa Kowalczyka. Lekcje dedykowane były nauczycielom oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W czasie 40-minutowych wykładów przedstawione zostały okoliczności wydarzeń sprzed niemal wieku, które współcześnie składają się na obchodzone 11 listopada każdego roku Narodowe Święto Niepodległości. Wykłady zostały przygotowane i wygłoszone przez: dyrektora szczecińskiego Archiwum Państwowego prof. Krzysztofa Kowalczyka, st. kustosz Alicję Kościelną i kierownika Oddziału I AP w Szczecinie prof. Pawła Guta. W ich trakcie przybliżono m.in. wspomnienia dotyczące wydarzeń z listopada 1918 r. zapisane na kartach pamiętnika ich uczestnika Józefa Jęczkowiaka, którego zapiski przechowywane są w zasobie szczecińskiego archiwum, a które ukazały się drukiem w 2016 r. staraniem Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Ponadto zaprezentowano młodzieży międzynarodowe konteksty odzyskania niepodległości w 1918 r., w tym wpływ jaki miały rewolucje niemiecka i rosyjska oraz pochylono się nad aspektami orientacji niepodległościowej Józefa Piłsudskiego.

Korzystając z okazji, iż w tym tygodniu odwiedziło nas ponad 370 uczniów z 13 szkół ze Szczecina i Pomorza Zachodniego, archiwiści (Iga Bańkowska, dr Janina Kosman, Agnieszka Mazurkiewicz, Aleksandra Nadolska, Marta Saran, Bartosz Sitarz, Dariusz Witulski) zaprezentowali młodzieży szczecińskie Archiwum Państwowe – historię instytucji, jej zasób, a także pokazali siedzibę, w tym niedostępne na co dzień miejsca, jak pracownię digitalizacji i archiwalny magazyn, a także młodzi ludzie mogli zapoznać się z arkanami archiwalnej pracy.

Informacja o wydarzeniu na stronach Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Radia Szczecin.

   
   
   
   
   

Data publikacji 13 listopada 2017