Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

„Najdalsza Polska. Szczecin 1945–1948”

15 lipca, na pl. Solidarności w Szczecinie odbył się wernisaż wystawy plenerowej pn. „Najdalsza Polska. Szczecin 1945–1948”, z udziałem m.in. Szefowej Gabinetu Prezydenta RP Minister Haliny Szymańskiej, która odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, oraz Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Stanisława Wziątka.

Wystawa będzie dostępna dla publiczności w Szczecinie od 15 lipca do 14 sierpnia 2020.

Jest to wspólna inicjatywa Archiwum Państwowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, która ma na celu uczczenie 75. rocznicy włączenia metropolii nad Odrą w skład państwa polskiego. Jej autorzy chcieli pokazać, jak odmienne – choć nie mniej burzliwe od losów pozostałej części Polski – były początki powojennego życia Polaków na tych ziemiach. Wystawa podzielona jest na rozdziały tematyczne, w wśród których znajdują się m.in. geneza postulatów oparcia granic Polski na Odrze, losy Polaków wywiezionych przez Niemców w czasie wojny na roboty do Szczecina, realia sowieckiej obecności w Szczecinie, transfer ludności polskiej z Kresów na Pomorze Zachodnie, budowa życia Kościoła katolickiego. Nie pominięto też kwestii nieprzynoszących chluby, jak „dziki zachód”, czyli zjawisko szabru poniemieckiego mienia na ziemiach zachodnich. Osobno opowiedziana została historia oporu Szczecinian wobec łamania demokracji przez ekipę Bolesława Bieruta. Jedna z pierwszych wielkich demonstracji, wyrażająca sprzeciw wobec komunistów i wsparcie dla lidera opozycji Stanisława Mikołajczyka, miała miejsce w kwietniu 1946 roku właśnie w Szczecinie. Miasto nad Odrą leżało także na trasie kurierów wolnej Polski w latach 1945–1947. Sporo uwagi poświęcono tworzeniu instytucji kultury i odbudowie gospodarki morskiej.

Organizatorzy wystawy: Centrum Historii Zajezdnia, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie

Pomysłodawca i kurator wystawy: Piotr Semka

Autorzy: Piotr Semka, dr Anna Lew-Machniak, dr Janina Kosman, Michał Knitter

Recenzent: dr Artur Kubaj

Opracowanie graficzne: Łukasz Szełemej

   

Fot. Iga Bańkowska (Archiwum Państwowe w Szczecinie)

Data publikacji 16 lipca 2020