czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2023

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów, które odbędą się w sobotę, 17 czerwca 2023 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Tegoroczny temat przewodni to GOSPODARKA MORSKA SZCZECINA po 1945 roku
 
Port – Przemysł stoczniowy – Rybołówstwo – Żegluga
 
W programie:
  • wystawa archiwaliów i pamiątek dotyczących gospodarki morskiej Szczecina
  • projekcje filmów dokumentalnych
  • spotkania, prelekcje, wykłady O ludziach i z ludźmi morskiego Szczecina
    • 11.00-11.20 Bartosz Sitarz, Źródła do dziejów gospodarka morskiej Szczecina po 1945 roku w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie
    • 12.00-12.30 redaktor Katarzyna Wolnik-Sayna, Póki się żagiel Bieli - spotkanie z Wojciechem Kaczorem, kapitanem Daru Szczecina
    • 13.00-13.30 dr Michał Paziewski, Pierwsi dyrektorzy i początki działalności Stoczni Szczecińskiej
  • zwiedzanie budynku Archiwum

Serdecznie zapraszamy!

Data publikacji 19 maja 2023