Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Kontynuacja digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

Informujemy, iż Archiwum Państwowe w Szczecinie otrzymało dofinansowanie w tegorocznej edycji Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ Priorytet Digitalizacja. W ramach tego programu będą kontynuowane prace digitalizacyjne ksiąg metrykalnych (XVI–XX w.) i urzędów stanu cywilnego z terenu Pomorza Zachodniego. Część dofinansowania zostanie przeznaczona na rozbudowę infrastruktury dla przechowywania i zabezpieczania zasobów cyfrowych. Wykonywane skany sukcesywnie zamieszczane będą na naszej stronie internetowej.

W latach ubiegłych dzięki realizacji zadań w ramach WPR Kultura+ udało się w szczecińskim archiwum stworzyć profesjonalną pracownię digitalizacji materiałów archiwalnych oraz rozbudować infrastrukturę techniczną dla potrzeb zasobów cyfrowych, a także zdigitalizować i udostępnić w Internecie znaczącą liczbę skanów. 

Projekt sfinansowano ze środków pozostających w gestii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Data publikacji 6 września 2013