czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Konkurs "Powstanie styczniowe" dla szkół ponadpodstawowych!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pn. „Powstanie styczniowe”, organizowanym wspólnie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzynę Koszewską oraz dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka z okazji 160. rocznicy walk powstańczych przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Odbiorca i cel przedsięwzięcia

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie 160. rocznicy powstania styczniowego, kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o sposobach i metodach walki z zaborcą w XIX stuleciu, mającej doprowadzić do odzyskania niepodległości Polski, oraz rozbudzenie zainteresowania historią Polski.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do 13 października 2023 r.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe, niezbędne informacje (regulamin, karta zgłoszenia, problematyka) dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty.

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Nasz konkurs historyczny to już kolejne przedsięwzięcie, które realizujemy wspólnie z Kuratorium Oświaty w Szczecinie w ramach zawartego w październiku 2019 roku porozumienia. Celem wszystkich podejmowanych działań jest przede wszystkim popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej poprzez ich udział w organizowanych lekcjach poglądowych, lekcjach archiwalnych, konkursach, wystawach, warsztatach i konferencjach, a także upamiętnienie doniosłych i przełomowych wydarzeń kulturowych w dziejach regionu zachodniopomorskiego i dziejach Polski.

Data publikacji 14 września 2023