Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Konkurs na plakat pt. „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

Serdecznie zapraszamy Uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie plastycznym na plakat pt. „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Panią Magdalenę Zarębską-Kuleszę oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie Pana dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka.

Celem konkursu jest zaprezentowanie wiedzy i talentów plastycznych dzieci oraz młodzieży poprzez stworzenie plakatu na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.

W 2021 roku przypada 230. rocznica tego wydarzenia. Z tej okazji zachęcamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do zorganizowania lekcji poglądowych wiedzy o społeczeństwie lub historii związanych z tematyką konkursu, a tym samym umożliwienie uczniom lepszego zrozumienia przełomowego wydarzenia w dziejach naszego narodu i rzetelnego przygotowania się do udziału w konkursie.

Wierzymy, że zechcą Państwo przyłączyć się do podjętych przez nas działań na rzecz popularyzowania wśród uczniów zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych wiedzy na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie to bez wątpienia stanowi ważny element edukacji historycznej, a także wychowania ku wartościom patriotycznym.

Konkurs organizowany jest w ramach podpisanego porozumienia przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Szczecinie. Celem tego porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz edukacji historycznej, archiwalnej i regionalnej dzieci i młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek.

Termin przesłania plakatów: do 16 kwietnia 2021 roku.

W załączeniu zamieszczamy Regulamin konkursu oraz materiały edukacyjne wraz z literaturą dla uczniów.

 

 

Skan rękopisu Konstytucji 3 Maja z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Publiczne Potockich

Data publikacji 19 lutego 2021