czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Konferencja naukowa "Zarządzanie dokumentacją. Dokument elektroniczny w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości"

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Zarządzanie dokumentacją. Dokument elektroniczny w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości", która odbędzie się w Szczecinie w dniach 14-15 maja 2024 r.

Terminarz

21 kwietnia - zgłaszanie udziału
30 kwietnia - nadsyłanie tematów wystąpień, abstraktów oraz opłata konferencyjna
 

Czas i miejsce

14-15 maja 2024 r., Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
 

Organizatorzy

Organizatorami konferencji są: Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego, a partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
 

Komitet Naukowy

W Komitecie Naukowym zasiadają m.in. Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US, oraz dr hab. Paweł Gut, prof. US, zaś w Komitecie organizacyjnym pracownica Oddziału I - Kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, dr Magdalena Szmorąg-Nerć.
 

Dodatkowe informacje, zgłoszenia

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie konferencji.
 

Data publikacji 24 stycznia 2024