Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością podjęcia działań profilaktycznych, mających na celu zmniejszenie ryzyka epidemiologicznego zwracam się z prośbą o przestrzeganie podstawowych zasad:
- przed wejściem do Pracowni Naukowej należy bardzo dokładnie umyć ręce środkiem dezynfekującym dostępnym w toaletach;
- w pokoju dyżurnego Pracowni Naukowej może przebywać tylko jedna osoba korzystająca z akt, prosimy czekać na swoją kolej w korytarzu;
- w pokoju dyżurnego Pracowni Naukowej oraz w pokoju realizującym sprawy dotyczące dokumentacji osobowo-płacowej i mienia zabużańskiego koniecznie należy zachować dystans co najmniej 1,5 m od pracowników;
- w czytelni Pracowni Naukowej należy zachować bezpieczny dystans pomiędzy innymi osobami korzystającymi z akt;
- należy na bieżąco śledzić komunikaty zamieszczane za stronie http://szczecin.ap.gov.pl/ i Facebooku, informujące o ewentualnych ograniczeniach w funkcjonowaniu Archiwum.

Apeluję jednocześnie, aby wizyty w Archiwum w celu realizacji kwerend, uzyskania poświadczeń dokumentów ograniczyć na czas istnienia zagrożenia epidemiologicznego do niezbędnego minimum.

Wstrzymuję na czas nieokreślony wizyty zorganizowanych grup szkolnych, zawodowych, organizacji pozarządowych w ramach realizowanych lekcji archiwalnych i oprowadzeń kuratorskich po gmachu Archiwum.

Jednocześnie przypominam, że ewidencja zasobu i skany wielu dokumentów dostępne są na portalu https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

 

Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie

Dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Data publikacji 11 marca 2020