Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Komunikat dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie z dnia 19 maja 2020 r.

Szanowni Państwo!

Informuję, że z dniem 25 maja br. wznawiamy w ograniczonym zakresie działalność pracowni w Szczecinie i Międzyzdrojach oraz stanowiska kwerend dla użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami i ich bezwzględne przestrzeganie.

 

Instrukcja obsługi interesantów

udostępniania pośredniego (kwerend) materiałów archiwalnych

w Archiwum Państwowym w Szczecinie 

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wprowadza się niniejszy regulamin obsługi interesantów udostępniania pośredniego (kwerend) materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie.
1. Wnioski o poszukiwanie dokumentów zaleca się zgłaszać do Archiwum drogą elektroniczną, pocztową lub telefonicznie.
Nr tel. +48 91 433 50 02 wew. 140
Adres e-mail: kwerendy@szczecin.ap.gov.pl
2. W wyjątkowym przypadku uzasadnionej konieczności stawienia się w Archiwum Państwowym osobiście wprowadza się dodatkowe regulacje:
a. każdorazowa wizyta musi zostać uzgodniona wcześniej telefonicznie z pracownikiem Archiwum;
b. wizyta możliwa jest tylko w wyznaczonym terminie;
c. w przedsionku Archiwum użytkownik zostanie poddany badaniu temperatury termometrem bezdotykowym, w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5°C), użytkownik nie będzie miał możliwości kontynuowania wizyty;
d. na wejściu do Archiwum użytkownik ma obowiązek zdezynfekować dłonie środkiem zapewnionym przez Archiwum;
e. użytkownik w trakcie wizyty w budynku archiwum zobowiązany jest:
- nosić maseczkę lub inną zasłonę nosa i ust oraz rękawiczki, w które zaopatrzy się we własnym zakresie;
- poruszać się w wydzielonych strefach ruchu;
- zachować odległości minimum 2 metrów od innych osób;
- stosować się do innych poleceń pracownika odpowiedzialnego za wizytę;
f. użytkownicy są zobowiązani do podania telefonicznego numeru kontaktowego pracownikowi Archiwum.
3. W przypadku niezastosowania się użytkownika do postanowień niniejszej instrukcji, pracownik Archiwum ma prawo odmówić wstępu do Archiwum Państwowego w Szczecinie lub poprosić o jego opuszczenie.
4. Instrukcja obowiązuje do odwołania.

 

Instrukcja funkcjonowania czytelni Archiwum Państwowego

w Szczecinie przy ul. św. Wojciecha 13 oraz Oddziału w Międzyzdrojach, Biała Góra 7 

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wprowadza się niniejszą instrukcję regulującą zasady funkcjonowania czytelni Archiwum Państwowego w Szczecinie przy ul. św. Wojciecha 13 oraz Oddziału w Międzyzdrojach, Biała Góra 7.
1. Zachęcamy do korzystania z portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl, na którym dostępna jest większość inwentarzy zespołów i zbiorów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie oraz oddziału w Międzyzdrojach, a także skany części materiałów archiwalnych.
2. Czytelnie czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00.
3. Wizytę należy uprzednio zgłosić telefonicznie:
nr telefonu w Szczecinie: +48 91 433 50 02 wew. 117 lub 137;
nr telefonu w Międzyzdrojach: +48 91 328 2551, 519 584 257
4. Wizytę można zgłosić mailowo na adres:
w Szczecinie: czytelnia@szczecin.ap.gov.pl
w Międzyzdrojach: bialagora@szczecin.ap.gov.pl
podając godzinę planowanych odwiedzin. Przyjście jest możliwe wyłącznie po potwierdzeniu wizyty przez Archiwum.
5. Sugerujemy składanie zamówień drogą elektroniczną. Zamówienia można składać:
- poprzez portal www.szukajwarchiwach.gov.pl po uprzedniej rejestracji;
- do czytelni w Szczecinie poprzez stronę www.szczecin.ap.gov.pl. W zakładce „Czytelnia archiwum” znajduje się link „zamawianie materiałów archiwalnych”. Po wypełnieniu należy kliknąć „zamów” i rewers zostanie automatycznie przesłany do Archiwum, a zamówione materiały archiwalne będą czekały na użytkownika (te, które są przechowywane w magazynach przy ul. Św. Wojciecha 13). W przypadku zespołów przechowywanych w innych magazynach czas realizacji zamówień wynosi do 3 tygodni);
- do czytelni w Międzyzdrojach mailowo na adres: bialagora@szczecin.ap.gov.pl.
6. W przedsionku Archiwum użytkownik zostanie poddany zmierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5°C), użytkownik nie będzie miał możliwości kontynuowania wizyty.
7. Użytkownik jest zobowiązany nosić maseczkę lub inną zasłonę nosa i ust oraz rękawiczki, w które zaopatrzy się we własnym zakresie, na wejściu do Archiwum oraz przed podjęciem pracy z materiałami archiwalnymi zdezynfekować dłonie środkiem zapewnionym przez Archiwum.
8. Użytkownicy są zobowiązani do poruszania się w wydzielonych strefach ruchu.
9. Użytkownicy są zobowiązani do podania telefonicznego numeru kontaktowego pracownikowi Archiwum.
10. Użytkownicy są zobowiązani do zachowywania odległości minimum 2 metrów od innych osób.
11. W czytelni użytkownik zajmuje miejsce wskazane przez pracownika Archiwum.
12. Jednorazowo w czytelni może przebywać: w Szczecinie - do trzech osób, w Międzyzdrojach – 1 osoba.
13. Maksymalny czas pracy jednej osoby wynosi 3 godziny. W przypadku, gdy liczba użytkowników w czytelni jest niższa niż wskazana powyżej, czas pracy może ulec wydłużeniu po uzyskaniu zgody od pracownika Archiwum.
14. Dzienny limit zamówionych jednostek archiwalnych wynosi 10 (słownie: dziesięć).
15. Użytkownik jest zobowiązany odłożyć wykorzystane materiały archiwalne i pomoce ewidencyjne we wskazane przez pracownika Archiwum miejsce.
16. Po zwrocie przez użytkownika materiałów archiwalnych i pomocy ewidencyjnych podlegają one 5-dniowej kwarantannie. Ich udostępnienie kolejnemu użytkownikowi będzie możliwe po tym okresie.
17. O godzinie 12.00 odbywa się 20-minutowe wietrzenie pomieszczeń czytelni.
18. W przypadku niezastosowania się użytkownika do postanowień niniejszej instrukcji, pracownik Archiwum ma prawo odmówić wstępu do Archiwum Państwowego w Szczecinie lub Oddziału w Międzyzdrojach lub poprosić o jego opuszczenie.
19. Instrukcja obowiązuje do odwołania.

 

Dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie

Data publikacji 19 maja 2020