Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Kolejne zbiory wzbogacają zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie – materiały rodziny Sadowskich i Kostków – dokumenty z archiwum rodzinnego

W sierpniu do zasobu szczecińskiego archiwum swoje rodzinne pamiątki przekazali szczecinianie – Zdzisław Sadowski wraz z żoną Elżbietą Sadowską z d. Kostka. Dokumenty i materiały z archiwum rodzinnego pochodzą z lat 1923–1999 i dotyczą historii życia rodziców darczyńców – Tadeusza Sadowskiego i Wiktorii Sadowskiej z d. Szofer oraz Mieczysława Kostki i Zofii Kostki z d. Lejcyk. Pan Zdzisław Sadowski prowadzi ponadto szersze poszukiwania rodzinnego rodowodu swoich przodków.

Wizyta Państwa Sadowskich w Archiwum Państwowym w Szczecinie

Do naszego zasobu zostały przekazane dokumenty zarówno z okresu sprzed 1939 r., m.in: świadectwo Szkoły Powszechnej w Pawłowie z 1923 r., świadectwo chrztu w kościele parafialnym w Pomorzanach z 1929 r., dowód osobisty z 1938 r., jak i z okresu drugiej wojny światowej oraz po 1945 r. Oprócz np. odpisu aktu małżeństwa z 1946 r., znajdziemy tu zaświadczenie o przybyciu z Niemiec do Polski z 1946 r., dokument PUR Oddziału w Katowicach kierujący rodzinę do osiedlenia się w Szczecinie, czy cedułę bagażową przesiedleńca z 1948 r., legitymacje, odznaczenia, książeczki wojskowe, dokumenty pracownicze oraz wiele innych. Ciekawostką może być umowa sprzedaży roweru (nr 1364756) marki Brennabor zawarta w Horb w Niemczech w 1946 r., a także późniejsze dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie rowerowe wydane w 1947 r. w Katowicach, karta rowerowa – dowód rejestracyjny z 1955 r. wydany w Szczecinie). 

 

Tadeusz Sadowski                                  Mieczysław Kostka


 

 

Data publikacji 8 września 2017