czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Kolejne zajęcia edukacyjne w naszej siedzibie

Na przełomie maja i czerwca 2024 r. gościliśmy różne grupy młodych osób chcących zgłębiać tajniki wiedzy archiwistycznej i historycznej.

29 maja najpierw odwiedzili nas uczniowie 5 klasy Szkoły Podstawowej nr 68, a następnie studenci I roku Instytutu Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Scenariusz obydwu spotkań był podobny, choć oczywiście przekaz w formie i treści dostosowaliśmy do wieku odbiorców.

Wszyscy nasi goście obejrzeli wystawę dokumentów wystawionych przez książąt pomorskich i królów polskich, egzemplarze Opisu miasta Szczecina autorstwa Paula Friedeborna oraz afisze wydane przez polskie władze w Szczecinie w 1945 roku.

Kolejnymi punktami programu były:  

  • magazyn archiwalny,
  • biblioteka z wybranymi egzemplarzami księgozbioru,
  • pracownia konserwacji, gdzie przygotowaliśmy warsztaty z pisania piórem i odlewania pieczęci lakowych.

Szkoła Podstawowa nr 68 w Szczecinie

Dzieci dowiedziały się czym jest źródło historyczne, jakie są jego rodzaje oraz czym zajmują się archiwa państwowe. Ze szczególnie dużym zainteresowaniem spotkały się wspomniane wyżej warsztaty konserwatorskie.

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Studenci poznali zasób historyczny dotyczący Pomorza (ze szczególnym uwzględnieniem Słupska), jego dyslokację pomiędzy archiwa państwowe w Szczecinie, Koszalinie i oddział w Słupsku oraz archiwum w Greifswaldzie, a także podziały administracyjne Pomorza pod różnym panowaniem na przestrzeni wieków.

Przyszli nauczyciele historii oraz archiwiści odwiedzili także pracownię digitalizacji, gdzie zaprezentowaliśmy używany przez nas do skanowania sprzęt.

     
     

Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie

W trakcie spotkania, które miało miejsce 3 czerwca, młodzież dowiedziała się czym jest źródło historyczne, jakie są jego rodzaje oraz czym zajmują się archiwa państwowe. Zajęcia objęły również pokaz sprzętu i różnych nośników danych w pracowni digitalizacji.

 

***

Zajęcia prowadzili: mgr Bartosz Sitarz, dr Janina Kosman, mgr Marek Lupa, Andrzej Sadowski, mgr Justyna Jastrzębska.

Fot. Anna Cichy, APSz

Data publikacji 31 maja 2024