Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin w Archiwum Państwowym w Szczecinie

W latach 2013–2016 Polskie Radio Szczecin sukcesywnie przekazywało do Archiwum Państwowego w Szczecinie fonogramy audycji radiowych z lat 1949–1993. Materiały te, będące częścią narodowego zasobu archiwalnego, na podstawie umowy użyczenia były dotychczas przechowywane w archiwum ich wytwórcy. Do szczecińskiego archiwum przekazano łącznie ok. 13 tys. fonogramów audycji radiowych, z których ok. 8 tys. posiada kopię cyfrową, oraz 4 tys. nagrań muzycznych.

8 maja wizytę w Archiwum złożył Prezes Zarządu Polskiego Radia Szczecin dr Artur Kubaj. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy pomiędzy instytucjami, w tym realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych. Ustalono również kwestię użyczenia Archiwum Państwowemu w Szczecinie magnetofonu studyjnego.

 

Data publikacji 11 maja 2017