czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Finał projektu "Powstanie Styczniowe - Czas Kurierów"

25 kwietnia 2024 r. zakończył się projekt „Powstanie Styczniowe – Czas Kurierów”, realizowany wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie.

25 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu "Powstanie Styczniowe - Czas Kurierów". Głos zabrali dyrektorzy zaangażowanych instytucji: Rafał Roguszka oraz dr hab. Krzysztof Kowalczyk, jak również kurator wystawy "Czas Kurierów Powstanie Styczniowe", Beata Kuracińska. 

Wystawy

Zwieńczeniem inicjatywy była prezentacja trzech wystaw tematycznych. Jedną z nich była ekspozycja „Echa Powstania Styczniowego – Wielopolscy w Szczecinie i na Pomorzu”, autorstwa naszego pracownika Bartosza Sitarza. Przy wykorzystaniu materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie i Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie przybliżyła nie tylko ten największy zryw narodowy, ale też reakcję nań państwa pruskiego i działania podejmowane na terenie ówczesnej prowincji Pomorze. Zebrani goście mogli poznać także wyprawę gen. Łapińskiego przez Morze Bałtyckie z pomocą dla powstańców, jak również epizod związany z pobytem margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w Szczecinie latem 1863 r. Po ponad 80 latach, w jego ślady poszedł, ale już w zupełnie odmiennych okolicznościach, jego prawnuk Alfred Wielopolski, późniejszy wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Wystawy będą dostępne w GOKSiR w Przecławiu (ul. Rekreacyjna 1) od 25 kwietnia do 15 maja w godzinach otwarcia ośrodka. Wstęp wolny.

Przebieg projektu

Przypomnijmy, że w ramach projektu gościliśmy w naszej siedzibie uczniów klas siódmych szkół podstawowych w Kołbaskowie i Przecławiu oraz uczestników „Kawiarenek dla Seniorów” w gminie Kołbaskowo (łącznie niemal 100 osób). W naszej ofercie znalazły się wykłady poświęcone powstaniu styczniowemu (prowadził je dr hab. Maciej Szukała), pokazy archiwaliów i zbiorów bibliotecznych oraz warsztaty z konserwacji.

Projekt dofinansowany został ze środków Biura „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Więcej informacji na temat realizowanych w ramach projektu przedsięwzięć można znaleźć tutaj.

Relacja medialne

TV Kołbaskowo

wSzczecinie.pl

Fot. Marek Lupa, APSz

Data publikacji 26 kwietnia 2024