Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Dr Maciej Szukała uzyskał habilitację

     14 czerwca 2012 roku w Sali Senatu Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się uroczyste nadanie stopni doktora habilitowanego oraz doktora. Tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku, uzyskał dr Maciej Józef Szukała, starszy kustosz w oddziale materiałów archiwalnych wytworzonych do 1945 roku szczecińskiego archiwum, na podstawie książki wydanej w 2011 roku przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowe w Szczecinie pt. Pruskie archiwa państwowe a niemieckie badania wschodnie (deutsche Ostforschung) w okresie międzywojennym XX wieku (1918–1939). Między nauką a politycznym zaangażowaniem. 

     Monografia dr. M. Szukały należy do prac wyjątkowych w polskiej historiografii. Z jednej strony nawiązuje ona do ciągle aktualnego i obejmującego ocenę całej niemieckiej historiografii okresu XIX i XX wieku studium Henryka Olszewskiego („Nauka Historii w upadku. Studium o historiografii i ideologii historycznej w imperialistycznych Niemczech”, Poznań 1982), z drugiej zaś idzie dalej i pokazuje zasady działania archiwów niemieckich w kontekście organizacyjnym, administracyjnym, naukowym i politycznym oraz organizację badań historycznych i realizację przez środowisko archiwalne i historyczne pewnego zapotrzebowania politycznego determinującego intensywność badań. Połączenia przez dr. M. Szukałę warsztatu i wiedzy archiwisty i historyka przyniosło wyjątkowo obfite rezultaty naukowe.

                                                                                                                               Z recenzji prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka 

     (…) habilitant ma ugruntowaną pozycję w środowisku zachodniopomorskich historyków. Liczne publikacje świadczą zarazem o sprawności warsztatowej i dużej pracowitości dr. Macieja Szukały, jak i o jego dobrej orientacji nie tylko w dziejach Pomorza Zachodniego i Polski, ale i historii Niemiec w XIX i XX wieku. 

                                                                                                                            Z recenzji prof. dr. hab. Marka Andrzejewskiego

 

   

Data publikacji 11 lipca 2012

Data wydarzenia 2012-07-10