Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Cenna kolekcja pocztówek trafiła do Archiwum Państwowego w Szczecinie

W czwartek 16 września br. odbyła się z udziałem dyrektora APSz Krzysztofa Kowalczyka uroczystość przekazania przez regionalistę i kolekcjonera – Wojciecha Stylskiego – zbioru pocztówek.

Przekazana w darze kolekcja składa się z ponad tysiąca pocztówek wydanych głównie w okresie powojennym, zarówno przez potentatów na rynku wydawniczym (Krajowa Agencja Wydawnicza, Biuro Wydawnicze „Ruch”) jak i niewielkie lokalne wydawnictwa, działające na zlecenie samorządów, parafii i podmiotów prywatnych.

Karty pocztowe przedstawiają widoki kilkudziesięciu miejscowości na Pomorzu Zachodnim (w granicach dawnego województwa szczecińskiego) – wśród nich (co zasługuje na szczególną uwagę) wielu wsi i niewielkich miasteczek.

Odrębną część zbioru stanowią pocztówki ze zdjęciami kościołów – począwszy od obu katedr (szczecińskiej i kamieńskiej), poprzez inne kościoły Szczecina i mniejszych ośrodków miejskich, sanktuaria archidiecezjalne, aż po kościoły  wiejskie. 

Przekazany zbiór, będący owocem wieloletniej pasji kolekcjonerskiej darczyńcy, stanowi cenne źródło ikonograficzne do poznania zmieniających się miejscowości Pomorza Zachodniego. Przekazane pocztówki, w warstwie ikonograficznej i treści przekazywanych przez nadawców adresatom, są również dokumentami życia społecznego, mogącymi odtąd służyć badaczom w szerokim zakresie dyscyplin naukowych.

 

Data publikacji 16 września 2021