Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Archiwalia odkryte w Urzędzie Miasta Szczecin

15 marca br,. podczas prac porządkowych przed remontem gmachu szczecińskiego magistratu, odkryto archiwalia, które przeleżały blisko pół wieku za jedną z szaf przy Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin. Jest to kilkadziesiąt teczek z dokumentacją z lat 1945–1975. Najstarsze dokumenty pochodzą z kwietnia  1945 r., z czasów kiedy ważyły się losy przynależności państwowej Szczecina. Są to m.in. notatka z 30 kwietnia 1945 r. o zawieszeniu polskiej flagi na gmachu obecnego Urzędu Wojewódzkiego przy Wałach Chrobrego, druki ulotne (obwieszczenia, karty żywnościowe, legitymacje, karta tramwajowa), protokół z przejęcia Szczecina przez polską administrację z lipca 1945 r., sprawozdania i raporty, rozkazy podróży służbowych, mapa z narady w Schwerinie z września 1945 r. z zaznaczeniem przebiegu granicy polsko-niemieckiej i inne. Na niektórych są odręczne adnotacje pierwszego Prezydenta Szczecina Piotra Zaremby.

Dokumenty te, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych, zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Szczecinie, gdzie zostaną zinwentaryzowane i zabezpieczone, a następnie podjęta będzie decyzja co ich dalszego losu, tak, aby te materiały archiwalne, mogły zostać udostępnione szerokiemu gronu odbiorców.

Data publikacji 19 marca 2021