czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

2 edycja konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2 edycji konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych.


Cel konkursu

Celem konkursu jest poznawanie przez uczniów historii rodzinnej oraz zainteresowanie ich tematyką poszukiwań genealogicznych, w szczególności w oparciu o zasoby archiwów państwowych, rozbudzenie w uczniach zainteresowania historią jako taką, uwrażliwienie na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat gromadzenia i sposobów zabezpieczania pamiątek rodzinnych

Zadanie

Zadaniem w konkursie jest realizacja projektu edukacyjnego na temat genealogii swojej rodziny, przedstawionego w formie drzewa genealogicznego rodziny wraz z krótkim opisem dziejów rodziny oraz odwzorowaniem dokumentów źródłowych, opracowanego na podstawie m.in. rozmów z rodziną oraz poszukiwań w archiwum rodzinnym i w archiwach państwowych.

Termin

Zgłoszenia można przesyłać do 4 maja 2023 r.

Po tym terminie wojewódzkie komisje konkursowe wybiorą laureatów na poziomie regionalnym, a w drugim etapie kapituła konkursu wybierze laureatów ogólnopolskich.

Szczegóły, w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie Archiwa Rodzinne Niepodległej w zakładce Konkurs

Data publikacji 6 marca 2023