czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim > Wizytacje i inwentarze gospodarcze

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Wróć
Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0001

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0002

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0003

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0004

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0005

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0006

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0007

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0008

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0009

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0010

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0011

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0012

Inventarium der v[on] Brüsewitz.

Strona 0013