czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim > Miasto Kamień

Schenkung der Margarethe Flemming, Witwe des Jakob Puttkammer an die Domkirche (Acker und Garten).

Wróć
Schenkung der Margarethe Flemming, Witwe des Jakob Puttkammer an die Domkirche (Acker und Garten).

Strona 0001

Schenkung der Margarethe Flemming, Witwe des Jakob Puttkammer an die Domkirche (Acker und Garten).

Strona 0002

Schenkung der Margarethe Flemming, Witwe des Jakob Puttkammer an die Domkirche (Acker und Garten).

Strona 0003

Schenkung der Margarethe Flemming, Witwe des Jakob Puttkammer an die Domkirche (Acker und Garten).

Strona 0004

Schenkung der Margarethe Flemming, Witwe des Jakob Puttkammer an die Domkirche (Acker und Garten).

Strona 0005

Schenkung der Margarethe Flemming, Witwe des Jakob Puttkammer an die Domkirche (Acker und Garten).

Strona 0006