czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Katalog materiałów zdigitalizowanych

Materiały zdigitalizowane

Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim > Prebendy

Regestum sublevatorum dominii Georgii Gering.

Wróć
Regestum sublevatorum dominii Georgii Gering.

Strona 0001

Regestum sublevatorum dominii Georgii Gering.

Strona 0002

Regestum sublevatorum dominii Georgii Gering.

Strona 0003

Regestum sublevatorum dominii Georgii Gering.

Strona 0004

Regestum sublevatorum dominii Georgii Gering.

Strona 0005

Regestum sublevatorum dominii Georgii Gering.

Strona 0006