Archiwum Państwowe w Szczecinie

Spotkanie archiwistów z wojewodą zachodniopomorskim

W siedemdziesięciolecie Archiwum Państwowego w Szczecinie jego zasłużeni pracownicy uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Część wyróżnionych odznaczenia odebrała w Kancelarii Prezydenta w 2016 r. Natomiast 25 stycznia wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz wręczył je pozostałym pracownikom – Złoty Krzyż Zasługi otrzymała zastępca dyrektora Maria Frankel, odznaczenia „Za Długoletnią Służbę” Beata Wilanowska, Witold Mijal (złote) oraz Alina Woźniczka (srebrne). Z kolei medale „Za Zasługi dla Archiwistyki” otrzymały Iga Bańkowska i Aleksandra Maślak. W uroczystości, połączonej z jubileuszem urodzin i 35-leciem pracy zawodowej w Archiwum Marii Frankel, uczestniczyli archiwiści oraz przedstawiciele środowiska humanistycznego Szczecina, m.in. rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektorzy Książnicy Pomorskiej, Muzeum Narodowego, Biblioteki Głównej US, Euroregionu Pomerania, duchowni związani z Archiwum, członkowie Rady Naukowo-Programowej przy AP. Była to również okazja do zaprezentowania przez dyrektora Jana Macholaka roli szczecińskiego archiwum w przestrzeni społecznej regionu zachodniopomorskiego i wręczenia Marii Frankel książki jubileuszowej jej dedykowanej, a poświęconej w znacznym stopniu dorobkowi wydawniczemu i edytorskiemu Archiwum.

Data publikacji 2017-01-30

Data publikacji 30 stycznia 2017

Ta strona używa cookie. Cookie niezbędne do działania strony i konta użytkownika zostały już ustawione.
Cookie do zbierania statystyk (Google Analytics) i do powiązania z Facebook-iem możesz usunąć lub zablokować, ale część serwisu przestanie działać.