Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Zadania

Zadania

Oddział III Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego, Oddział w Stargardzie Szczecińskim oraz Międzyzdrojach sprawuje nadzór nad postępowaniem z dokumentacją w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Do najważniejszych zadań należą:

  • Ustalanie jednostek organizacyjnych w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego.
  • Opiniowanie i uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
  • Przeprowadzanie kontroli, ekspertyz i instruktaży dotyczących prawidłowego gromadzenia, przechowywania oraz ewidencjonowania a także odpowiedniego zabezpieczenia materiałów archiwalnych w archiwach zakładowych
  • Opiniowanie wniosków oraz wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął.
  • Archiwum Państwowe w Szczecinie nadzoruje ponad 270 jednostek organizacyjnych, działających na terenie byłego województwa szczecińskiego.

Pracę nadzoru archiwalnego regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2015, poz. 1446).
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U z 2015 r., poz. 1743).
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjinowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz. U. z 2015 r., poz. 1733).
  • Zarządzenia i decyzje Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
  • Resortowe akty prawne dotyczące postępowania z dokumentacją.