Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oddział VI

Oddział VI – Udostępniania

 

Kierownik

mgr Eugenia Szymczuk

tel. 91 433 50 02 wew. 137

e-mail: eszymczuk@szczecin.ap.gov.pl

 

Czytelnia Archiwum Państwowego w Szczecinie

tel. 91 433 50 02 wew. 117

e-mail: czytelnia@szczecin.ap.gov.pl

 

mgr Zbigniew Marczak

Marcin Rzuczkowski

Wioletta Zielińska

Grzegorz Krygier

Andrzej Sadowski

Pracownia konserwacji materiałów archiwalnych

mgr Justyna Jastrzębska

tel. 91 433 50 02 wew. 114

e-mail: jjastrzebska@szczecin.ap.gov.pl

 

 

Jednym z głównych zadań Oddziału VI jest prowadzenie Czytelni w siedzibie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wiąże się to z szeregiem czynności, takich jak: realizacja zamówień użytkowników zasobu, udostępniawypożyczanie materiałów archiwalnych i mikrofilmów ramach wypożyczeń międzyarchiwalnych, wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i reprodukcji z przechowywanych materiałów archiwalnych, a także prowadzenie rejestrów udostępnienia archiwaliów i użytkowników szczecińskiego zasobu archiwalnego oraz prowadzenie ewidencji zamówień na wykonywanie reprodukcji. Ponadto pracownicy Oddziału udzielają informacji o zasobie na potrzeby użytkowników oraz prowadzą kwerendy źródłowe. Druga część zadań pracowników Oddziału VI koncentruje się na dbałości o magazyn główny AP w Szczecinie oraz na jego obsłudze. Wyraża się to m.in. w przyjmowaniu do magazynu głównego Archiwum materiałów archiwalnych, prowadzeniu bazy danych TOPOGRAF, rozmieszczaniu i zabezpieczaniu materiałów archiwalnych w magazynie oraz dbałości o ład i porządek w magazynie. Ponadto w zakresie czynności Oddziału VI znajduje się organizacja wszelkich form zabezpieczania szczecińskiego zasobu archiwalnego. Pracownia konserwacji prowadzi profilaktykę konserwatorską zasobu oraz konserwację jednostkową archiwaliów z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie. W zakresie kompetencji konserwatora materiałów archiwalnych leży również udzielanie porad archiwom zakładowym w zakresie profilaktyki i konserwacji zasobu oraz przeprowadzanie ekspertyz konserwatorskich a także nadzór merytoryczny nad pracowniami konserwacji  w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim oraz Archiwum Państwowym w Koszalinie.