Oddział w Międzyzdrojach

Oddział w Międzyzdrojach


[Kontakt] [Dzieje Oddziału] [Zasób] [Teren działania]

 

Kontakt

Biala_Gora_budynek_nr_5Oddział w Międzyzdrojach
72-500 Międzyzdroje  
Biała Góra 7

Kierownik Oddziału
mgr Dorota Sienkiewicz

tel. (91) 328-25-51
e-mail: bialagora@szczecin.ap.gov.pl
pn. - pt. 7:00 - 15:00

Pracownia naukowa
pn. - pt. 8:00 - 14:30

Informujemy, że w dniu 24 marca 2017 roku pracownia naukowa będzie nieczynna.

 

 

 

 

 


 

Zasób

Według stanu na koniec roku 2011 zasób Oddziału składał się z 312 zespołów i zbiorów archiwalnych. W sumie było to ponad 733 mb akt i ponad 62.000 poszytów. Gromadzona w Oddziale dokumentacja obejmuje wyłącznie akta wytworzone po 1945 r. (po zakończeniu II wojny światowej). Są to m.in. akta administracji państwowej ogólnej i specjalnej, akta samorządu terytorialnego, akta organów wymiaru sprawiedliwości, instytucji finansowych, państwowych i spółdzielczych instytucji gospodarczych, organizacji społeczno-politycznych i kulturalno-oświatowych. W zasobie nie ma typowych zbiorów kartograficznych ani spuścizn i kolekcji osób prywatnych.

 • Akta administracji państwowej ogólnej to zespoły: starostw powiatowych z lat 1945-1950, prezydiów powiatowych rad narodowych i urzędów powiatowych z lat 1950-1975, prezydiów miejskich rad narodowych z lat 1950-1975, prezydiów gromadzkich rad narodowych z lat 1954-1972, urzędów gmin oraz urzędów miast i gmin z lat 1973-1990, urzędów rejonowych z lat 1990-1998.
 • Akta organów administracji państwowej specjalnej to m.in.: akta urzędów skarbowych z lat 1945-1950, powiatowych urzędów ziemskich z lat 1945-1950, urzędów celnych z lat 1945-1958; inspektoratów szkolnych z lat 1945-1950, jednostek organizacyjnych statystyki z lat 1962-2001. Uwagę zwracają tu również akta Obwodowego Urzędu Informacji i Propagandy w Gryficach z lat 1945-1947 oraz Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego w Gryficach z lat 1946-1955.
 • Akta samorządu terytorialnego to akta: powiatowych rad narodowych i wydziałów powiatowych z lat 1946-1950, zarządów miejskich i miejskich rad narodowych z lat 1945-1950, gminnych rad narodowych z lat 1945-1954, urzędów miejskich po 1990 r.
 • Akta organów wymiaru sprawiedliwości to akta prokuratur (powiatowych z lat 1945-1975) i rejonowych - od 1975 r.) oraz sądów (grodzkich z lat 1945-1950, powiatowych z lat 1951-1975 i rejonowych - od 1975 r.)
 • Akta instytucji finansowych reprezentują wyłącznie akta banków państwowych: oddziałów Banku Rolnego z lat 1946-1975, oddziałów Narodowego Banku Polskiego z lat 1950-1989, oddziałów Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie z lat 1989-1998. Jeden zespół zawiera akta banku państwowo-spółdzielczego: Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej w Gryficach z lat 1975-1994.
 • Akta państwowych jednostek gospodarczych to blisko 20 zespołów archiwalnych. Największe i najważniejsze z nich to: Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich ?Odra? w Świnoujściu (największy zespól w zasobie Archiwum: prawie 130 mb akt z lat 1947-2004), Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu (1970-1990), Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Nowogardzie (1945-1995), Przedsiębiorstwo Przemysłu Obuwniczego w Nowogardzie (1949-1997), Fabryka Opakowań Blaszanych w Goleniowie (1946-1998), Goleniowskich Fabryki Mebli w Goleniowie (1945-1994), Cukrownia ?Gryfice? w Gryficach (1946-1995), Stadnina Koni w Nowielicach (1950-1993). Bogato reprezentowane są też Państwowe Gospodarstwa Rolne ? m.in. poprzez akta zespołów PGR z lat 1949-1958, inspektoratów PGR z lat 1958-1969 i kombinatów PGR z lat 1975-1993.
 • Akta jednostek gospodarczych sektora spółdzielczego to akta kilku spółdzielni - głównie spółdzielni pracy (m.in. Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Cepelianka" w Świnoujściu z lat 1969-1975, Rybołówstwa Morskiego ?Belona? w Dziwnowie z lat 1948-1977).
 • Akta innych jednostek państwowych ? już nie o charakterze gospodarczym - reprezentują m.in. akta Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach (1958-1980), Nadleśnictwa Nowogard (1946-1992), Uzdrowisk w Kamieniu Pomorskim i Świnoujściu (1958-2000).
 • Akta organizacji społeczno-politycznych to m.in. akta komitetów FJN z lat 1952-1983 i rad PRON z lat 1983-1989. Tematycznie wiążą się z nimi niektóre zbiory akt np. zbiór akt komisji wyborczych (z wyborów na Prezydenta RP - od 1990 r., do Sejmu i Senatu - od 1989 r., do rad gmin - od 1990 r.), zbiór akt komisji ds. referendów (przeprowadzanych od 1987 r.), czy - bardzo ciekawy ze względu na różnorodność zgromadzonych w nim dokumentów - zbiór wydawnictw i pism ulotnych NSZZ ?Solidarność? z lat 1980-1989.
 • Akta instytucji kulturalno-oświatowych to m.in. akta szkół średnich (Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z lat 1960-1994 i Państwowego Technikum Rolniczego w Płotach z lat 1948-2002), muzeów regionalnych (w Kamieniu Pomorskim i Wolinie z lat 1959-1997) oraz licznych towarzystw kulturalnych (z lat 1956-1993).

 
Szczegółowy wykaz zasobu znajduje się w sekcji ?Bazy danych? w bazie SEZAM.


 

Teren działania

Terenem bezpośredniego działania oddziału w Międzyzdrojach jest:

 • m. Świnoujście na prawach powiatu,
 • powiaty: kamieński, goleniowski, gryficki i część łobeskiego (gminy: Dobra, Resko, Radowo Małe).

AP_ploty
 

 

 


 

Ta strona używa cookie. Cookie niezbędne do działania strony i konta użytkownika zostały już ustawione.
Cookie do zbierania statystyk (Google Analytics) i do powiązania z Facebook-iem możesz usunąć lub zablokować, ale część serwisu przestanie działać.