Archiwum Państwowe w Szczecinie

Dokumenty przekazywane do Archiwum przez szczecinian

 

W zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie odnajdujemy, oprócz dokumentacji urzędowej, materiały z tzw. niepaństwowego zasobu archiwalnego. Składają się nań m.in. spuścizny po znanych szczecinianach bądź postaciach związanych z Pomorzem Zachodnim – naukowcach, artystach, prawnikach, ale też pojedyncze dokumenty i pamiątki po dawnych i obecnych mieszkańcach Szczecina związane z ich życiem, aktywnością zawodową i społeczną, pasjami i zainteresowaniami. Nierzadko przekazują Archiwum własne wspomnienia z pierwszych powojennych lat wraz z fotografiami z tamtego okresu, stanowiące dla badań naukowych znakomite uzupełnienie dokumentacji oficjalnej.

Często też szczecinianie w trakcie remontów budynków mieszkalnych odnajdują dokumenty osobiste przedwojennych mieszkańców naszego miasta. Tym sposobem zasób szczecińskiego archiwum powiększył się o przekazane w lipcu dokumenty mieszkańca Szczecina sprzed 1945 roku z obecnej ul. Majowej – m.in. karty członkowskie klubów sportów wodnych czy kartę wędkarską, okolicznościowe znaczki.

Archiwum Państwowe w Szczecinie dużą wagę przywiązuje do wzbogacania zasobu o tego typu archiwalia. Prosimy mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego o przekazywanie wszelkich dokumentów stanowiących pamiątki przeszłości naszego regionu, będących nieocenionym źródłem do badań naukowych, szczególnie w kontekście społecznym.

 

Data publikacji 2017-07-31

Data publikacji 31 lipca 2017

Ta strona używa cookie. Cookie niezbędne do działania strony i konta użytkownika zostały już ustawione.
Cookie do zbierania statystyk (Google Analytics) i do powiązania z Facebook-iem możesz usunąć lub zablokować, ale część serwisu przestanie działać.